Přednáška o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu – SÚRAO

V úterý 21.3.2023 jsme měli možnost hostit na naší fakultě Ing. Markétu Dohnálkovou ze Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Ve svojí přednášce nám představila koncept a smysl úložišť RAO (úložiště Richard pro NAO) v ČR a následně hlavní téma a to připravované hlubinné úložiště pro všechny radioaktivní odpady. Zejména toto úložiště bude sloužit pro vyhořelé palivo z našich dvou JE a dále pro zařízení z aktivních částí našich JE po skončení jejich provozu, neboli pro odpady z tzv. decommissioningu. Více můžete shlédnout na https://www.surao.cz/hlubinne-uloziste/
Na konec přednášky jsme měli možnost shlédnout krátké video o PVP Bukov. Podzemní laboratoři, kde SÚRAO testuje chování hornin z hlediska termálního zatížení, provádí se zde hydrogeologický a hydrochemický monitoring ale sleduje se například i mikrobioální prostředí, a to všechno v hloubce plánovaného úložiště 550 m pod povrchem.
Již dnes Vás můžeme pozvat na druhou přednášku, která bude zaměřená více na podzemní část úložiště a na bariéry, které budou bránit šíření radionuklidů z prostoru úložiště, např. si budeme povídat o bentonitu. Opět na stejném místě v A208, v čase od 10 do 12 hod, v úterý 25. dubna 2023 se na Vás i s kolegy ze SÚRAO těšíme, nejméně v takovém počtu (přes 35 Vás bylo) jako na první přednášce. Děkujeme!

Aktualita

Aktuality jsou Příspěvky, jsou pak vřazeny do některé z rubrik.
Vhodné jsou pro obsah, který zastarává a ztrácí platnost.

Do menu lze pak výpis příspěvků vřadit – zobrazí se jejich seznam.

Oproti tomu Stránky jsou určeny pro statický obsah, který se v čase mění minimálně.