Mezinárodní ústavní hattrick ve SVOČce

Náš student Petr Juračka obhájil 1. místo v mezinárodním kole SVOČ v sekci Geotechnika a navázal tak na úspěchy Bc. Zdeňka Chylíka z roku 2023 a Ing. Juraje Štetiara z roku 2022, kteří rovněž získali zlato! Jeho práce Použití metody FELA pro analýzu vnější stability geotechnických konstrukcí, kterou zpracoval pod vedením Ing. Juraje Chalmovského, PhD., byla také oceněna jako nejlepší studentská práce! 🎉 Petrovi moc gratulujeme! 🎉

Číst dál

Z GEOLOGICKÉHO POHLEDU JE LIDSTVO NA ZEMI POUHÉ 2 VTEŘINY, ŘÍKÁ VULKANOLOG LUKÁŠ KRMÍČEK

Fascinuje vás vulkanismus, stejně jako lidstvo po staletí? Přečtěte si rozhovor s naším kolegou, prof. Lukášem Krmíčkem, který zkoumá nejnovější islandskou sopku! Pokud jste ale opravdoví nadšenci do vulkánů, nenechte si ujít také jeho novou 📚knihu, která brzy vyjde! ✨

Sopky utvářejí naše životy víc, než si uvědomujeme – ovlivňují úrodnost půdy, výnosy obilí a mění i celkové klima planety. Svou roli odehrály i v utváření evropských dějin. O fascinující svět vulkanické činnosti se v chystané knize – Svět sopek zblízka: Zrození vulkánu – už v červnu podělí geolog Lukáš Krmíček z FAST VUT. Rozhovor s naším kolegou najdete na zVUT.cz – https://www.zvut.cz/tema/tema-f38144/z-geologickeho-pohledu-je-lidstvo-na-zemi-pouhe-2-vteriny-rika-vulkanolog-lukas-krmicek-d259090

Číst dál

Termomechanika hornin

Jedním z aktuálních témat řešených na Ústavu geotechniky je termomechanika hornin. Cílem je studovat vliv teploty na vlastnosti horninové hmoty. V rámci pilotní studie byla realizována sada laboratorních zkoušek na tělesech vyrobených z kulmské droby. Tělesa byla před testováním vypálena na teploty až do 1200 °C pro simulaci např. účinků požáru. Zkoušky byly následně realizovány standardně dle metodiky mechaniky hornin. Tématu se věnuje Ing. Marek Brabec. Více informací zde: https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/152637

Číst dál

Slavnostní zasedání akademické obce FAST VUT k výročí 17. listopadu

Již tradičně se akademická obec schází k výročí 17. listopadu k událostem z let 1939 a 1989. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v ČR, a ve světě jako Mezinárodní den studentstva je příležitostí si připomenout a ocenit významné osoby a činy na naší fakultě. Tak jako obvykle byly udělovány medaile „SIGNUM PROSPERITATIS“ jako ocenění studentů naší fakulty a zlaté, stříbrné a bronzové medaile „SIGNUM EXCELLENTIAE“ pro významné osobnosti.

Našemu ústavu bylo tento rok přáno. Celkem se mezi osoby spojené s ústavem rozdělili tři mediale:

Bc. Zdeněk Chylík byl oceněn medailí SIGNUM PROSPERITATIS za vynikající studijní výsledky a za vzorně zpracovanou bakalářskou práci.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. byl oceněn za vynikající spolupráci s Ústavem geotechniky, zejména v aktivitách pro studenty jako jsou exkurze, přednášky a podklady pro závěrečné.

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. byl oceněn za vynikající výsledky v oblasti publikování vědeckých článků, výzkumu v oblasti geologických věd, pedagogických a popularizačních aktivitách.

Poslední dva jmenovaní byli oceněni stříbrnou medailí „SIGNUM EXCELLENTIAE“.

Mimo náš ústav byli oceněni i další studenti a významné osobnosti fakulty i s fakultou úzce spolupracující. Všem oceněným tímto srdečně gratulujeme.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Ing. Vítu Černému, Ph.D. z ústavu THD.

Číst dál

Studenská pedagogicko-vědecká síla 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti,

vedoucí Ústavu geotechniky, v souladu s pokynem děkana č. 7/2023, vyhlašuje výběrové řízení na jednu (1) pozici studentské pedagogicko-vědecké síly (SPVS) pro Ústav geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2023/2024.

Za činnosti na pozici SPVS, v rozsahu 15 hodin/měsíc, student obdrží 1 500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Pracovní náplň SPVS na Ústavu geotechniky se může sestávat z:

  • Pomocné práce při laboratorních zkouškách
  • Příprava skriptů pro automatizované úlohy v programu Plaxis
  • Příprava dat a plnění databáze vzorků zemin

Máte-li zájem o tuto pozici, pak prosím zašlete přihlášku na mica.l@vutbr.cz do 20.9.2023, která bude obsahovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení (titul),
  • VUT ID studenta
  • kontaktní telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky

Mezinárodní SVOČ aneb naše malé Nagano

Zatímco česká reprezentace horko těžko bojuje o medaile v Rize, nám to v Praze už cinklo!  Je nám neuvěřitelnou ctí pogratulovat studentovi Ústavu geotechniky Zdeňkovi Chylíkovi, který se svojí prací Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek trvalých hroninových kotev osazených optovláknovými snímači (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.) vyhrál XXIII. Mezinárodní kolo SVOČ v kategorii Geotechnika, které se uskutečnilo 18. 05. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Zdeňkovi ještě jednou moc gratulujeme!
Obhájíme titul mistrů i příští rok??
Práci našeho reprezentanta naleznete v příspěvku, který jsme publikovali k uskutečnění fakultní kola ZDE

Číst dál

Co se skrývá uvnitř sopek a proč chtějí lidé žít na jejich úbočí? – prof. Krmíček v podcastu „Technicky vzato“

Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., hovořil ve 20. dílu podcastu VUT „Technicky vzato“, o sopkách a vulkanismu.
Podcast si můžete pustit na běžnýcch podcastových platformách.

 

„Na Islandu se při erupci sopky Laki roztrhla země vedví a vzniklo 130 vulkánů v jedné linii. Ty začaly chrlit popel a nebezpečné plyny. Plocha pokryta lávou dosahovala 600 kilometrů čtverečních. Sloučeniny síry, které se dostaly do atmosféry, zaclonily sluneční záření. V Británii tehdy nastalo takzvané písečné léto, kdy pršel písek a popel, v celé Evropě se prudce ochladilo. Léto roku 1783 bylo nejchladnějším za posledních 500 let, nedostatek potravin vedl k nespokojenosti a mimo jiné začátku Velké francouzské revoluce.“

Geologové o sopkách říkají, že šeptají. Označují tak okamžik těsně před erupcí, než začne vulkán křičet a plivat oheň a dým. Jen dvě století zpátky připravil výbuch indonéské sopky o život sto tisíc lidí a o Pompejích pohřbených pod několikametrovým nánosem lávy se učí dodnes. I přesto lidé pěstují na úpatí sopek nejlahodnější vína a staví města jako vystřižená z filmových Hvězdných válek. Kdy vybuchne některá z českých sopek? Dokážou přístroje předpovědět, kdy je čas vytáhnout fotoaparát a kdy už vzít nohy na ramena? Co průlomového se odehrálo v sopce Komorní hůrka a kde najít sopku v Brně? O tom všem a mnohem víc se rozpovídal geolog Lukáš Krmíček z Fakulty stavební VUT.

 

Číst dál

Přednáška o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu – SÚRAO

V úterý 21.3.2023 jsme měli možnost hostit na naší fakultě Ing. Markétu Dohnálkovou ze Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Ve svojí přednášce nám představila koncept a smysl úložišť RAO (úložiště Richard pro NAO) v ČR a následně hlavní téma a to připravované hlubinné úložiště pro všechny radioaktivní odpady. Zejména toto úložiště bude sloužit pro vyhořelé palivo z našich dvou JE a dále pro zařízení z aktivních částí našich JE po skončení jejich provozu, neboli pro odpady z tzv. decommissioningu. Více můžete shlédnout na https://www.surao.cz/hlubinne-uloziste/
Na konec přednášky jsme měli možnost shlédnout krátké video o PVP Bukov. Podzemní laboratoři, kde SÚRAO testuje chování hornin z hlediska termálního zatížení, provádí se zde hydrogeologický a hydrochemický monitoring ale sleduje se například i mikrobioální prostředí, a to všechno v hloubce plánovaného úložiště 550 m pod povrchem.
Již dnes Vás můžeme pozvat na druhou přednášku, která bude zaměřená více na podzemní část úložiště a na bariéry, které budou bránit šíření radionuklidů z prostoru úložiště, např. si budeme povídat o bentonitu. Opět na stejném místě v A208, v čase od 10 do 12 hod, v úterý 25. dubna 2023 se na Vás i s kolegy ze SÚRAO těšíme, nejméně v takovém počtu (přes 35 Vás bylo) jako na první přednášce. Děkujeme!

Netypická žula pro dlažbu Mendlova náměstí

Jistě jste si všimli, nebo alespoň zaslechli, o dokončené rekonstrukci Mendlova náměstí. Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., se podílel na výběru, pro naše končiny, netypické dlažby z červené žuly. Ta je běžně používaná v severských zemích a konkrétní použitá na Mendlově náměstí je typu vanga. Výběr odstínu černé žuly byl orientován tak, aby výsledný odstín co nejlépe odrážel barvu vihel blízké baziliky. Jako pomůcka k tomu může sloužit Munsellova tabulka barevnosti hornin (Munsell Rock Color Chart) viz obrázky. Vítězný odstín můžete již vidět na dlažbě Mendlova náměstí nebo na přiložených fotografiích. Další informace můžete načerpat z reportáže ČRo Brno.

Číst dál