GA ČR – Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. (zdroj: https://gacr.cz/)

ŘEŠENÉ PROJEKTY

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT GA ČR 103/09/1262 „NUMERICKÁ ANALÝZA PAŽÍCÍCH KONSTRUKCÍ S VYUŽITÍM RŮZNÝCH KONSTITUTIVNÍCH STAVŮ“

Odpovědný řešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

 

PROJEKT GA ČR 103/07/P323 „ANALÝZA CHOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ MATEMATICKÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ“

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009

 

PROJEKT GA ČR 205/07/1211 „STABILITA ÚZEMÍ V OKOLÍ PONORU BÍLÉ VODY V MORAVSKÉM KRASU“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009

 

PROJEKT GA ČR 103/06/1124 „STABILITA PODZEMNÍCH STAVEB V MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH“

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

 

PROJEKT GA ČR 103/06/1801 „ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K JEJICH ZMĚNÁM V ČASE A K ČASOVĚ PROMĚNNÝM VLIVŮM“

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

 

PROJEKT GA ČR 205/04/0820 „STABILITA KRASOVÉHO ÚZEMÍ V OKOLÍ PONORU BÍLÉ VODY V MORAVSKÉM KRASU“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.

Od. 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006

 

PROJEKT GA ČR 103/03/0483 „ŘEŠENÍ STABILITY TUNELOVÉ ČELBY ANALÝZOU TRANSFORMAČNÍHO POLE A KONCEPTEM ODLIŠNÝCH STAVŮ“

Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005

 

PROJEKT GA ČR 103/00/0990 „VÝZKUM VLIVU NESILOVÝCH ÚČINKŮ A AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ NA STÁRNUTÍ HISTORICKÝCH STAVEB SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA KARLŮV MOST V PRAZE“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004

 

PROJEKT GA ČR Č. 205/01/0047 „STABILITA SVAHŮ V KRASOVÝCH OBLASTECH MORAVY“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.

Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003

 

PROJEKT GA ČR Č. 103/00/D004 „CHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMIN V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH“

Odpovědný řešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Od 1. 9. 2000, do 31. 12. 2003

 

PROJEKT GA ČR 103/99/1593 „MEZNÍ STAVY VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

 

PROJEKT GA ČR 103/99/1135 „TECHNOLOGICKÉ METODY OVLIVŇOVÁNÍ STABILITY TUNELOVÉ ČELBY“

Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

 

PROJEKT GA ČR 103/99/0941 „ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI STAVEB – OCHRANA A SANACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘED ÚČINKY DEGRADAČNÍCH PROCESŮ“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

 

Projekt GA ČR 103/09/1262 „Numerická analýza pažících konstrukcí s využitím různých konstitutivních stavů“

Projekt GA ČR 103/07/P323 „Analýza chování podzemních konstrukcí pomocí matematického a experimentálního modelování“

Projekt GA ČR 205/07/1211 „Stabilita území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“

Projekt GA ČR 103/06/1124 „Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách“

Projekt GA ČR 103/06/1801 „Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům“

Projekt GA ČR 205/04/0820 „Stabilita krasového území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“

Projekt GA ČR 103/03/0483 „Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptem odlišných stavů“

Projekt GA ČR 103/00/0990 „Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“

Projekt GA ČR č. 205/01/0047 „Stabilita svahů v krasových oblastech Moravy“

Projekt GA ČR č. 103/00/D004 „Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách“

Projekt GA ČR 103/99/1593 „Mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí“

Projekt GA ČR 103/99/1135 „Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby“

Projekt GA ČR 103/99/0941 „Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb – ochrana a sanace stavebních materiálů před účinky degradačních procesů“