MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro:

  • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
    podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
  • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
  • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
  • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
  • elektronické komunikace a poštovní služby.

(zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/pusobnost-ministerstva/pusobnost-ministerstva–1926/)

ŘEŠENÉ PROJEKTY

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT FR-TI4/261 „VÝZKUM CHOVÁNÍ INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ PŘI APLIKACI POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY, VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ, METODIKY JEJICH NÁVRHU, ZPŮSOBU MONITORINGU A PROVÁDĚNÍ“

Doba řešení: 2012-2015

Program: TIP

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

PROJEKT PZ-S/10/98 „REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Jiří Lank, CSc.

Řešitel dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 1997 do 31.12. 2000

 

Projekt FR-TI4/329 „Výzkum a vývoj – tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků“

Projekt FR-TI4/261 „Výzkum chování injektážních směsí při aplikaci pod hladinou podzemní vody, vývoj nových injektážních směsí, metodiky jejich návrhu, způsobu monitoringu a provádění“

Projekt PZ-S/10/98 „Regenerace panelových domů“