MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ŘEŠENÉ PROJEKTY

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT OPVK REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410 „INOVACE PŘEDMĚTŮ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

www stránky projektu

Předmět „CF54 – Geotechnická laboratoř“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012

Předmět „CF55 – Vybrané statě z geomechaniky“

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D., Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012

 

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM 0021630519 „PROGRESIVNÍ, SPOLEHLIVÉ A TRVANLIVÉ NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE“

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 2007

 

PROJEKT ESF Č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „MODERNIZACE VÝUKY NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V BRNĚ V RÁMCI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Předmět „Experiment v geotechnice“

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zástupce: RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008

 

PROJEKT FRVŠ REG. Č. 2927/2006/A/B „MODERNIZACE UČEBEN PRO VÝUKU MATEMATIKY A GEOTECHNIKY“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

 

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT „SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka CSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 2004

 

PROJEKT FRVŠ Č. PR. 535 „TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ PŘEDMĚTU TECHNOLITOLOGIE“

Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Do 31.12.2004

 

PROJEKT FRVŠ Č. PR. 1715 „TVORBA ELEKTRONICKÝCH ÚČEBNÍCH TEXTŮ PRO MECHANIKU ZEMIN A ZEMNÍ KONSTRUKCE“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Do 31.12.2004

 

PROJEKT FRVŠ Č. PR. 1712 „ELEKTRONICKÉ UČEBNÍ TEXTY PRO MECHANIKU HORNIN A INŽENÝRSKOU GEOLOGII“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Do 31.12.2004

 

PROJEKT V RÁMCI DVOUSTRANNÉ ČESKO – SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE REG. Č. 329 „GEOTECHNICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI DOPRAVNÍCH STAVEB PŘI JEJICH NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A PROVOZU“

Odpovědní řešitelé: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Prof. Turček

Od r. 2000 do 31. 12. 2001

 

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR REG. Č. CEZ:J22/98:261100007 „TEORIE, SPOLEHLIVOST A MECHANIZMUS PORUŠOVÁNÍ STATICKY A DYNAMICKY NAMÁHANÝCH NOSNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Garant dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 1999 do 31. 12. 2003

 

Projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410 „Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství“

Výzkumný záměr MSM 0021630519 „Progresivní, spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“

Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“

Projekt FRVŠ reg. č. 2927/2006/A/b „Modernizace učeben pro výuku matematiky a geotechniky“

Rozvojový projekt MŠMT „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“

Projekt FRVŠ č. pr. 535 „Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie“

Projekt FRVŠ č. pr. 1715 „Tvorba elektronických účebních textů pro Mechaniku zemin a Zemní konstrukce“

Projekt FRVŠ č. pr. 1712 „Elektronické učební texty pro Mechaniku hornin a Inženýrskou geologii“

Projekt v rámci dvoustranné česko – slovenské spolupráce reg. č. 329 „Geotechnické aspekty bezpečnosti dopravních staveb při jejich navrhování, provádění a provozu“

Výzkumný záměr reg. č. CEZ:J22/98:261100007 „Teorie, spolehlivost a mechanizmus porušování staticky a dynamicky namáhaných nosných stavebních konstrukcí“