TA ČR – Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (dále jen „Technologická agentura“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. (dále jen „zákon“). Technologická agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Technologické agentury je Praha. (zdroj: https://tacr.cz/)

 

Řešené projekty

Projekt TJ02000140 Využití metody přenosových funkcí pro predikci chování hlubinných základů v ČR

Doba řešení: 2019 – 2021

Program: Zéta

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Souhrnná výzkumná zpráva projektu

Ukončené projekty

PROJEKT TA04031092 „INTERPRETACE A KORELACE DYNAMICKÉ A STATICKÉ PENETRAČNÍ ZKOUŠKY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB“

Doba řešení: 2014-2017

Program: ALFA 4

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Představení projektu

Výsledky projektu

Nabídka výstupů projektu

 

PROJEKT TA02030829 „KONTROLA ZKOUŠENÍ PODLOŽÍ ZLEPŠENÉHO ŠTĚRKOVÝMI PILÍŘI“

Doba řešení: 2012-2015

Program: ALFA 2

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 

Projekt TA04031092 „Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb“

Projekt TA02030829 „Kontrola zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři“