Podklady do cvičení

Vzor (obsah) závěrečné zprávy geotechnického průzkumu

Formulář pro prvotní geologickou dokumentaci

Inženýrskogeologické profily (řezy)

Závěrečná zpráva podle normy ČSN P ENV 1997-1 (73 1000)/1996

Geomorfologická mapa Brna a okolí

 

Klasifikace zemin dle ČSN 73 1001-1988

Trojúhelníkový diagram klasifikace zemin

Diagram plasticity

Směrné normové charakteristiky skalních hornin

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti zemin

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti skalních hornin

 

Klasifikace zemin dle ČSN 72 1002-1993

(1)(2)(3)

 

Těžitelnost dle ČSN 73 3050

(1)(2)(3)(4)(5)

 

Těžitelnost dle TKP kap. 4

Těžitelnost dle TKP kap. 4

 

Vrtatelnost pro jádrové vrtání (XII tříd)

(1)(2)

 

Vrtatelnost pro piloty a podzemní stěny (VI tříd)

(1)(2)(3)