VÝUKA

Pedagogická činnost Ústavu geotechniky spočívá v zabezpečení:

  • výuky povinných předmětů magisterského studia s prezenční formou výuky v 1. a 2. ročníku všeobecném a na oborech K, S, V
  • výuky povinně volitelných a volitelných předmětů magisterského studia s prezenční formou výuky na oborech K, S, E
  • výuky v rámci magisterského studia s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce
  • výuky v rámci magisterského studia s kombinovanou formou výuky
  • výuky v doktorském studiu na oboru teorie konstrukcí
  • vedení studentských, diplomových a doktorských prací

 

Bakalářské studium

Magisterské studium

Výuková videa(test)