Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS) 2020-2021

Vážené studentky, vážení studenti,
Ústav geotechniky v souladu s pokynem děkana č. 8/2020 vypisuje výběrové řízení na dvě pozice studentské pedagogicko-vědecké síly na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2020-21.
Stručné informace k SPVS: Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což se obdrží 1500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Máte-li zájem o tuto pozici,pak prosím zašlete příhlášku, která bude obsahovat tyto údaje:
1. Jméno a přijmění (titul)
2. kontaktní telefon/email
3. Krátké zdůvodnění, proč máte zájem o tuto pozici.

Přihlášky zašlete na mica.l@fce.vutbr.cz a koudela.p@fce.vutbr.cz do 20.9. 2020.

S pozdravem

Lumír Miča

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem ke stále přetrvávajícímu stavu koronavirové pandemie není možná, až na jasně definované výjimky (viz níže), Vaše osobní přítomnost ve škole. Proto je nutné přijmout příslušné kroky, jak Vám zajistit možnosti získání zápočtů a zkoušení, a to konkrétně z předmětů vyučovaných Ústavem geotechniky.

Předmět Zkratka předmětu Semestr Zápočet Zkouška
Geologie BF001 Letní distančně distančně1)
Mechanika zemin BF002 Letní distančně distančně2)
Podzemní stavby BF006 Letní distančně prezenčně3)
Bakalářský seminář (K-GTN) BF0524) Letní distančně
Aplikace inženýrských úloh v geotechnice BF054 Letní distančně prezenčně2)
Specializovaný projekt (K-GTN) BF0604) Letní distančně
Experiment v geotechnice (kurz ESF) BF0914) Letní distančně
Speciální metody zakládání (S) CF002 Letní distančně distančně1)
Speciální metody zakládání (KON) CF051 Letní distančně distančně1)
Nosné konstrukce 2 AF001 Letní distančně prezenčně
Zemní konstrukce CF0015) Zimní distančně2)
Zakládání staveb (K) BF0035) Zimní distančně6)
1) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
2) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
V případech zvláštního zřetele bude umožněno i ústní zkoušení/dozkoušení distanční formou (např. v Microsoft Team).
3)  V případech zvláštního zřetele (nemožnost dostavení se – stdudenti pobývající mimo ČR, např. Slovensko) distančně.
4) Předměty ukončené jen zápočtem/klasifikovaným zápočetem.
5) Dozkoušení studentů ze zimního semestru.
6) Ústní forma – webinář (např. Microsoft Team)

 

Protože chceme, abyste i v této složité situaci měli možnost získat zápočty a zkoušky a nemuseli si je tak posouvat až na dobu, kdy bude obnoven standardní stav, tak jsme se rozhodli, že v těch případech, kde je to možné, umožníme získání zápočtů i absolvování zkoušek distanční formou. To však s sebou nese nové požadavky na přípravu těchto klasifikací. Může to vést i k tomu, že nebudeme schopni zkoušet ihned od začátku zkouškového období. V takových případech se to však budeme snažit co nejvíce eliminovat, například zvýšením počtu termínů apod.

Detaily s Vámi budou řešit především Vaši vyučující, zajišťující příslušné klasifikace (zápočty, zkoušky…) v konkrétních předmětech. Proto pak, pokud budete mít dotazy, se obracejte především na ně. Bude-li to potom vyžadovat situace, budou vzniklé problémy řešit tito vyučující se mnou, v nevyhnutelných případech se pak i Vy obraťte přímo na mě. Současně bych Vás chtěl požádat především o přiměřenou trpělivost během období vypisování termínů.

Dále upozorňuji studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. programů, kteří budou moci (do jisté míry výjimečně) od 20. 4. 2020 ve škole pobývat prezenčně, aby se především seznámili s přiloženými dokumenty zpracovanými vedením FAST.

Děkuji za Vaše pochopení a přeji Vám všem i v tomto nelehkém období úspěch u zápočtů a zkoušek. A především pak i pevné zdraví!

Pozn: Současně si vyhrazujeme právo, v případě nutnosti, upravit výše uvedené zásady.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
vedoucí Ústavu geotechniky

Doplňující informace pro studenty FAST VUT

Čestné prohlášení

Spolupráce se společností FINE

V roce 2019 se nám podařilo navázat spolupráci se společností FINE spol. s r.o. vyvíjející geotecnický software GEO5. Díky tomu, budou naši studenti pracovat a získávat znalosti vždy v nejnovějších verzích programu GEO5. Jelikož společnost FINE expanduje i za hranice České republiky a i Evropy, budou i studenti programů Erasmus a dalších mobilitních programů pobývajících na naší fakultě, seznámeni taktéž se softwarem GEO5 avšak v anglické mutaci. https://www.fine.cz/geotechnicky-software/

Pozvánka na prezentaci – Zkušenosti z Laboratoře mechaniky hornin TU Graz

Vážení návštěvníci našich webový stránek. Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci Ing. Martina Závackého, o zkušenostech nabytých při jeho stáži na TU Graz. Úvodem budete seznámeni s informacemi o Ústavu mechaniky hornin a podzemního stavitelství a celé Technické univerzitě v Grazu. Dále bude probíhat prezentace nových poznatků z oblasti mechaniky hornin a úloh na kterých kolega Závacký pracoval. Na závěr bude možnost o celé problematice diskutovat.

Prezentace se koná ve čtvrtek 21.3.2019 od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ústavu geotechniky (B319)

Pozvánka v PDF

Srdečně jste všichni zváni

Nový „rok“ v novém kabátě

Milí studenti, vážení partneři,

do nového akademického roku vstupujeme i s novým webem na kterém se dozvíte všechny potřebné informace k výuce, probíhajících i ukončených výzkumných projektech a zpracovaných zakázkách pro technickou praxi.

Web se bude dále rozrůstat, proto nás sledujte pravidelně a zavítejte i na naše nové stránky na Facebooku, kde budou jen ty nejčerstvější novinky.

Hodně úspěchů v novém akademickém roce, Vám přeje Ústav geotechniky