Slavnostní zasedání akademické obce FAST VUT k výročí 17. listopadu

Již tradičně se akademická obec schází k výročí 17. listopadu k událostem z let 1939 a 1989. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v ČR, a ve světě jako Mezinárodní den studentstva je příležitostí si připomenout a ocenit významné osoby a činy na naší fakultě. Tak jako obvykle byly udělovány medaile „SIGNUM PROSPERITATIS“ jako ocenění studentů naší fakulty a zlaté, stříbrné a bronzové medaile „SIGNUM EXCELLENTIAE“ pro významné osobnosti.

Našemu ústavu bylo tento rok přáno. Celkem se mezi osoby spojené s ústavem rozdělili tři mediale:

Bc. Zdeněk Chylík byl oceněn medailí SIGNUM PROSPERITATIS za vynikající studijní výsledky a za vzorně zpracovanou bakalářskou práci.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. byl oceněn za vynikající spolupráci s Ústavem geotechniky, zejména v aktivitách pro studenty jako jsou exkurze, přednášky a podklady pro závěrečné.

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. byl oceněn za vynikající výsledky v oblasti publikování vědeckých článků, výzkumu v oblasti geologických věd, pedagogických a popularizačních aktivitách.

Poslední dva jmenovaní byli oceněni stříbrnou medailí „SIGNUM EXCELLENTIAE“.

Mimo náš ústav byli oceněni i další studenti a významné osobnosti fakulty i s fakultou úzce spolupracující. Všem oceněným tímto srdečně gratulujeme.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Ing. Vítu Černému, Ph.D. z ústavu THD.

 

 

 

Naše účast na Konference Zakládání staveb Brno 2023

Dne 6. – 7. listopadu se konala v hotelu OREA Voroněž již 51. konference zaměřená na Zakládání staveb. Prezentované příspěvky se věnují konkrétním stavebním úkolům, problematice speciálního zakládání, ale také výzkumu v oblasti geotechniky.

Naši kolegové zde tento rok prezentovali dva příspěvky.
MODELOVÁNÍ PODZEMNÍCH STĚN POMOCÍ ČASOVĚ ZÁVISLÉHO ELASTO-PLASTICKÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU (Ing. Daniela Šindelářová, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.)
GEOTECHNICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY VELKOPRŮMĚROVÉ VRTANÉ PILOTY INSTRUMENTOVANÉ DISTRIBUOVANÝMI OPTOVLÁKNOVÝMI SNÍMAČI (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., Ing. Václav Račanský, Ph.D., Ing. Jaroslav Majer, Ing. Madeleine Winkler).

 

 

Konference se koná každoročně počátkem listopadu. Studenti bakalářského a magisterského studia se mohou, po registraci, konference pasivně zúčastnit zdarma. Ph.D. studenti mohou využít zvýhodněné vložné.

Více info na http://www.cgts.cz/cz/

Studenská pedagogicko-vědecká síla 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti,

vedoucí Ústavu geotechniky, v souladu s pokynem děkana č. 7/2023, vyhlašuje výběrové řízení na jednu (1) pozici studentské pedagogicko-vědecké síly (SPVS) pro Ústav geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2023/2024.

Za činnosti na pozici SPVS, v rozsahu 15 hodin/měsíc, student obdrží 1 500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Pracovní náplň SPVS na Ústavu geotechniky se může sestávat z:

  • Pomocné práce při laboratorních zkouškách
  • Příprava skriptů pro automatizované úlohy v programu Plaxis
  • Příprava dat a plnění databáze vzorků zemin

Máte-li zájem o tuto pozici, pak prosím zašlete přihlášku na mica.l@vutbr.cz do 20.9.2023, která bude obsahovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení (titul),
  • VUT ID studenta
  • kontaktní telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky

Mezinárodní SVOČ aneb naše malé Nagano

Zatímco česká reprezentace horko těžko bojuje o medaile v Rize, nám to v Praze už cinklo!  Je nám neuvěřitelnou ctí pogratulovat studentovi Ústavu geotechniky Zdeňkovi Chylíkovi, který se svojí prací Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek trvalých hroninových kotev osazených optovláknovými snímači (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.) vyhrál XXIII. Mezinárodní kolo SVOČ v kategorii Geotechnika, které se uskutečnilo 18. 05. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Zdeňkovi ještě jednou moc gratulujeme!
Obhájíme titul mistrů i příští rok??
Práci našeho reprezentanta naleznete v příspěvku, který jsme publikovali k uskutečnění fakultní kola ZDE

Co se skrývá uvnitř sopek a proč chtějí lidé žít na jejich úbočí? – prof. Krmíček v podcastu „Technicky vzato“

Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., hovořil ve 20. dílu podcastu VUT „Technicky vzato“, o sopkách a vulkanismu.
Podcast si můžete pustit na běžnýcch podcastových platformách.

 

„Na Islandu se při erupci sopky Laki roztrhla země vedví a vzniklo 130 vulkánů v jedné linii. Ty začaly chrlit popel a nebezpečné plyny. Plocha pokryta lávou dosahovala 600 kilometrů čtverečních. Sloučeniny síry, které se dostaly do atmosféry, zaclonily sluneční záření. V Británii tehdy nastalo takzvané písečné léto, kdy pršel písek a popel, v celé Evropě se prudce ochladilo. Léto roku 1783 bylo nejchladnějším za posledních 500 let, nedostatek potravin vedl k nespokojenosti a mimo jiné začátku Velké francouzské revoluce.“

Geologové o sopkách říkají, že šeptají. Označují tak okamžik těsně před erupcí, než začne vulkán křičet a plivat oheň a dým. Jen dvě století zpátky připravil výbuch indonéské sopky o život sto tisíc lidí a o Pompejích pohřbených pod několikametrovým nánosem lávy se učí dodnes. I přesto lidé pěstují na úpatí sopek nejlahodnější vína a staví města jako vystřižená z filmových Hvězdných válek. Kdy vybuchne některá z českých sopek? Dokážou přístroje předpovědět, kdy je čas vytáhnout fotoaparát a kdy už vzít nohy na ramena? Co průlomového se odehrálo v sopce Komorní hůrka a kde najít sopku v Brně? O tom všem a mnohem víc se rozpovídal geolog Lukáš Krmíček z Fakulty stavební VUT.

Netypická žula pro dlažbu Mendlova náměstí

Jistě jste si všimli, nebo alespoň zaslechli, o dokončené rekonstrukci Mendlova náměstí. Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., se podílel na výběru, pro naše končiny, netypické dlažby z červené žuly. Ta je běžně používaná v severských zemích a konkrétní použitá na Mendlově náměstí je typu vanga. Výběr odstínu černé žuly byl orientován tak, aby výsledný odstín co nejlépe odrážel barvu vihel blízké baziliky. Jako pomůcka k tomu může sloužit Munsellova tabulka barevnosti hornin (Munsell Rock Color Chart) viz obrázky. Vítězný odstín můžete již vidět na dlažbě Mendlova náměstí nebo na přiložených fotografiích. Další informace můžete načerpat z reportáže ČRo Brno.

Číst dál

Výběrové řízení na studentskou pedagogicko-vědeckou sílu 2022/2023 (dále jen „SPVS“)

Ústav geotechniky na základě Pokynu děkana č. 5/2022 vypisuje výběrové řízení na jednu pozici na SPVS (místo může být případně děleno) v akademickém roce 2022-2023.

V případě zájmu je nutné poslat elektronicky přihlášku na Ústav geotechniky na email mica.l@fce.vutbr.cz do 21. 9. 2022.

Přihláška musí obsahovat:

  • ID studenta
  • Jméno a příjmení, titul
  • Telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky

Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS) 2020-2021

Vážené studentky, vážení studenti,
Ústav geotechniky v souladu s pokynem děkana č. 8/2020 vypisuje výběrové řízení na dvě pozice studentské pedagogicko-vědecké síly na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2020-21.
Stručné informace k SPVS: Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což se obdrží 1500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Máte-li zájem o tuto pozici,pak prosím zašlete příhlášku, která bude obsahovat tyto údaje:
1. Jméno a přijmění (titul)
2. kontaktní telefon/email
3. Krátké zdůvodnění, proč máte zájem o tuto pozici.

Přihlášky zašlete na mica.l@fce.vutbr.cz a koudela.p@fce.vutbr.cz do 20.9. 2020.

S pozdravem

Lumír Miča

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem ke stále přetrvávajícímu stavu koronavirové pandemie není možná, až na jasně definované výjimky (viz níže), Vaše osobní přítomnost ve škole. Proto je nutné přijmout příslušné kroky, jak Vám zajistit možnosti získání zápočtů a zkoušení, a to konkrétně z předmětů vyučovaných Ústavem geotechniky.

Předmět Zkratka předmětu Semestr Zápočet Zkouška
Geologie BF001 Letní distančně distančně1)
Mechanika zemin BF002 Letní distančně distančně2)
Podzemní stavby BF006 Letní distančně prezenčně3)
Bakalářský seminář (K-GTN) BF0524) Letní distančně
Aplikace inženýrských úloh v geotechnice BF054 Letní distančně prezenčně2)
Specializovaný projekt (K-GTN) BF0604) Letní distančně
Experiment v geotechnice (kurz ESF) BF0914) Letní distančně
Speciální metody zakládání (S) CF002 Letní distančně distančně1)
Speciální metody zakládání (KON) CF051 Letní distančně distančně1)
Nosné konstrukce 2 AF001 Letní distančně prezenčně
Zemní konstrukce CF0015) Zimní distančně2)
Zakládání staveb (K) BF0035) Zimní distančně6)
1) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
2) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
V případech zvláštního zřetele bude umožněno i ústní zkoušení/dozkoušení distanční formou (např. v Microsoft Team).
3)  V případech zvláštního zřetele (nemožnost dostavení se – stdudenti pobývající mimo ČR, např. Slovensko) distančně.
4) Předměty ukončené jen zápočtem/klasifikovaným zápočetem.
5) Dozkoušení studentů ze zimního semestru.
6) Ústní forma – webinář (např. Microsoft Team)

 

Protože chceme, abyste i v této složité situaci měli možnost získat zápočty a zkoušky a nemuseli si je tak posouvat až na dobu, kdy bude obnoven standardní stav, tak jsme se rozhodli, že v těch případech, kde je to možné, umožníme získání zápočtů i absolvování zkoušek distanční formou. To však s sebou nese nové požadavky na přípravu těchto klasifikací. Může to vést i k tomu, že nebudeme schopni zkoušet ihned od začátku zkouškového období. V takových případech se to však budeme snažit co nejvíce eliminovat, například zvýšením počtu termínů apod.

Detaily s Vámi budou řešit především Vaši vyučující, zajišťující příslušné klasifikace (zápočty, zkoušky…) v konkrétních předmětech. Proto pak, pokud budete mít dotazy, se obracejte především na ně. Bude-li to potom vyžadovat situace, budou vzniklé problémy řešit tito vyučující se mnou, v nevyhnutelných případech se pak i Vy obraťte přímo na mě. Současně bych Vás chtěl požádat především o přiměřenou trpělivost během období vypisování termínů.

Dále upozorňuji studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. programů, kteří budou moci (do jisté míry výjimečně) od 20. 4. 2020 ve škole pobývat prezenčně, aby se především seznámili s přiloženými dokumenty zpracovanými vedením FAST.

Děkuji za Vaše pochopení a přeji Vám všem i v tomto nelehkém období úspěch u zápočtů a zkoušek. A především pak i pevné zdraví!

Pozn: Současně si vyhrazujeme právo, v případě nutnosti, upravit výše uvedené zásady.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
vedoucí Ústavu geotechniky

Doplňující informace pro studenty FAST VUT

Čestné prohlášení

Spolupráce se společností FINE

V roce 2019 se nám podařilo navázat spolupráci se společností FINE spol. s r.o. vyvíjející geotecnický software GEO5. Díky tomu, budou naši studenti pracovat a získávat znalosti vždy v nejnovějších verzích programu GEO5. Jelikož společnost FINE expanduje i za hranice České republiky a i Evropy, budou i studenti programů Erasmus a dalších mobilitních programů pobývajících na naší fakultě, seznámeni taktéž se softwarem GEO5 avšak v anglické mutaci. https://www.fine.cz/geotechnicky-software/