Studenská pedagogicko-vědecká síla 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti,

vedoucí Ústavu geotechniky, v souladu s pokynem děkana č. 7/2023, vyhlašuje výběrové řízení na jednu (1) pozici studentské pedagogicko-vědecké síly (SPVS) pro Ústav geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2023/2024.

Za činnosti na pozici SPVS, v rozsahu 15 hodin/měsíc, student obdrží 1 500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Pracovní náplň SPVS na Ústavu geotechniky se může sestávat z:

  • Pomocné práce při laboratorních zkouškách
  • Příprava skriptů pro automatizované úlohy v programu Plaxis
  • Příprava dat a plnění databáze vzorků zemin

Máte-li zájem o tuto pozici, pak prosím zašlete přihlášku na mica.l@vutbr.cz do 20.9.2023, která bude obsahovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení (titul),
  • VUT ID studenta
  • kontaktní telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky