VUT v Brně – Vysoké učení technické v Brně

Řešené projekty

Ukončené projekty

VNITŘNÍ PROJEKT FAST Č. 337 „ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU GEOLAB PRO LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN“

Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

2009

 

VNITŘNÍ PROJEKT FAST Č. 172 „INOVACE GEOTECHNICKÉHO SOFTWARU PRO PEDAGOGICKOU A VĚDECKOVÝZKUMNOU ČINNOST“

Řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

2008

 

VNITŘNÍ PROJEKT FAST Č. 182 „ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU GEOLAB PRO LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN“

Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

2008

 

Vnitřní projekt FAST č. 337 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“

Vnitřní projekt FAST č. 172 „Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost“

Vnitřní projekt FAST č. 182 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“