Podklady do cvičení

Poslední aktualizace: 18.2.2022

Program cvičení a požadavky k zápočtu

1. cvičení – Fyzikálně indexové vlastnosti

Zadání příkladu

Příklad – Fyzikálně indexové vlastnosti zemin

Podklady do cvičení

Podklady – Fyzikálně indexové vlastnosti zemin

2. cvičení – Efektivní napětí, geostatické napětí

Zadání příkladu

Příklad – Geostatické napětí

Podklady do cvičení

Princip efektivních napětí, geostatické napětí

Geostatické napětí – grafická pomůcka

3. cvičení – Stlačitelnost a konsolidace

Zadání příkladu

Příklad – Koeficient hydraulické vodivosti (Individuální zadání podle studijní skupiny. Vytiskněte si pouze zadání pro Vaši studijní skupinu.)

Příklad – Stlačitelnost a konsolidace

Podklady do cvičení

Jednoosá stlačitelnost a konsolidace (edometrická zkouška)

4. cvičení – Laboratoř mechaniky zemin

Výuka v laboratořích (místnost B335)

5. cvičení – Smyková pevnost zemin

Zadání příkladu

Příklad č.7 – Krabicová smyková zkouška

Příklad č.8 – Prostá tlaková zkouška, triaxiální zkouška UU

Příklad č.9 – Triaxiální zkouška CIUP

Podklady do cvičení

Smyková pevnost zemin 

6. cvičení – Napětí od přitížení

Zadání příkladu

Napětí od přitížení – zadání příkladu

Podklady do cvičení

Diagramy pro napětí od přitížení

7. cvičení – Výpočet sedání plošného základu

Zadání příkladu

Výpočet sedání plošného základu

8. cvičení – Individuální konzultace

9. cvičení – Únosnost plošného základu

Podklady do cvičení

Únosnost plošných základů

10. cvičení – Únosnost hlubinného základu – 1. MS

Podklady do cvičení

Únosnost svislých osamělých pilot stanovená na základě 1. skupiny MS

11. cvičení – Únosnost hlubinného základu – 2. MS

Podklady do cvičení

Únosnost svislých osamělých pilot stanovená na základě 2. skupiny MS

12. cvičení – Zemní tlaky. Pažící konstrukce volně stojící

Podklady do cvičení

Zemní tlak

Hodnoty součinitele pasivního zemního tlaku Kp

Pažící stěna volně stojící

13. cvičení – Zápočet

Zápočet