BFA002 – Mechanika zemin

V předmětu studenti získají znalosti o chování zemin, jejich klasifikaci a popisu, vlivu vody na chování zemin, laboratorních zkouškách zemin. Studenti budou dále seznámeni s řešením základních geotechnických úloh za použití analytických metod (sedání a únosnost plošného základu, stabilita svahu, zemní tlaky).