BFA006 – Mechanika hornin

V předmětu studenti získají znalosti o základním posouzení horninového prostředí (budovaného skalními a poloskalními horninami) jako prostředí spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Studenti budou seznámeni s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Náplní předmětu je dále základní posouzení stability skalních svahů a stěn a návrh kotvení do hornin.