Odkazy na jiné webové stránky

Zajímavé odkazy na internetové stránky týkající se inženýrské geologie a mechaniky hornin

 

Mezinárodní společnost pro mechaniku hornin ISRM

Americká společnost pro mechaniku hornin ARMA – linky na geologické a geotechnické společnosti, on-line časopisy a zdroje

 

GEOFOND České republiky – včetně aplikací

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav – pobočka Brno

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR – Praha

Ústav geoniky AV ČR – Ostrava

 

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG)

Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů (ČGtS ČSSI)

 

GEOtest Brno a.s.

SG Geotechnika Praha a.s.

TERRATEST spol. s r.o. Praha

TOPGEO Brno

SIHAYA spol. s r.o. Brno

UNIGEO a.s. Ostava-Hrabová

ARTEZIA-Smetana Praha

Vodní zdroje – vrtné práce s.r.o. Slatiňany

ZEMAN-INGEO Praha

Geonika s.r.o. Praha

GEOTREND s.r.o. Slaný

Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín

GEOHYCO a.s. Bratislava (stránky průzkumných firem)

 

Neživá příroda Prahy a jejího okolí (fulltext)

Geologické profily a databáze (GeProDo a FigDa)

 

PAGANI (Itálie) – geotechnické vybavení (penetrační a vrtné soupravy, vrtulkový test apod.)

Plochý dilatometr (DMT) – zkouška, zařízení, aplikace, biografie