Slavnostní zasedání akademické obce FAST VUT k výročí 17. listopadu

Již tradičně se akademická obec schází k výročí 17. listopadu k událostem z let 1939 a 1989. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v ČR, a ve světě jako Mezinárodní den studentstva je příležitostí si připomenout a ocenit významné osoby a činy na naší fakultě. Tak jako obvykle byly udělovány medaile „SIGNUM PROSPERITATIS“ jako ocenění studentů naší fakulty a zlaté, stříbrné a bronzové medaile „SIGNUM EXCELLENTIAE“ pro významné osobnosti.

Našemu ústavu bylo tento rok přáno. Celkem se mezi osoby spojené s ústavem rozdělili tři mediale:

Bc. Zdeněk Chylík byl oceněn medailí SIGNUM PROSPERITATIS za vynikající studijní výsledky a za vzorně zpracovanou bakalářskou práci.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. byl oceněn za vynikající spolupráci s Ústavem geotechniky, zejména v aktivitách pro studenty jako jsou exkurze, přednášky a podklady pro závěrečné.

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. byl oceněn za vynikající výsledky v oblasti publikování vědeckých článků, výzkumu v oblasti geologických věd, pedagogických a popularizačních aktivitách.

Poslední dva jmenovaní byli oceněni stříbrnou medailí „SIGNUM EXCELLENTIAE“.

Mimo náš ústav byli oceněni i další studenti a významné osobnosti fakulty i s fakultou úzce spolupracující. Všem oceněným tímto srdečně gratulujeme.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Ing. Vítu Černému, Ph.D. z ústavu THD.