Naše účast na Konference Zakládání staveb Brno 2023

Dne 6. – 7. listopadu se konala v hotelu OREA Voroněž již 51. konference zaměřená na Zakládání staveb. Prezentované příspěvky se věnují konkrétním stavebním úkolům, problematice speciálního zakládání, ale také výzkumu v oblasti geotechniky.

Naši kolegové zde tento rok prezentovali dva příspěvky.
MODELOVÁNÍ PODZEMNÍCH STĚN POMOCÍ ČASOVĚ ZÁVISLÉHO ELASTO-PLASTICKÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU (Ing. Daniela Šindelářová, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.)
GEOTECHNICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY VELKOPRŮMĚROVÉ VRTANÉ PILOTY INSTRUMENTOVANÉ DISTRIBUOVANÝMI OPTOVLÁKNOVÝMI SNÍMAČI (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., Ing. Václav Račanský, Ph.D., Ing. Jaroslav Majer, Ing. Madeleine Winkler).

 

 

Konference se koná každoročně počátkem listopadu. Studenti bakalářského a magisterského studia se mohou, po registraci, konference pasivně zúčastnit zdarma. Ph.D. studenti mohou využít zvýhodněné vložné.

Více info na http://www.cgts.cz/cz/