Podklady do cvičení

Pro ověření základních znalostí a aplikací z předmětu „Podzemní stavby“ je připraveno zadání semestrálního programu, který bude představovat doplňkovou položku při zkoušce.

Doplňkové zadání

 

Pro cvičení zabývající se horninovými klasifikacemi jsou určeny tabulky a diagramy.

Tunelářské klasifikace Protodjakonov a Terzaghi

Nomogram podle Tesaře [1]

Nomogram podle Tesaře [2]

Nomogram podle Tesaře [3]

Technologické skupiny a technologie výstavby podzemních děl (dle O. Tesaře)

Tuhé ostění – výkres ve formátu Autocad (*.dwg) pro práci

Statické řešení tunelové obezdívky polygonální metodou

Porovnání tunelářských klasifikací

Kruhové tunelové (štolové) ostění

Sekundární napjatost horninového masívu

Statické řešení tunelových ostění

Návrh obezdívky ze stříkaného betonu (SB)

Poklesová kotlina