Spolupráce se společností FINE

V roce 2019 se nám podařilo navázat spolupráci se společností FINE spol. s r.o. vyvíjející geotecnický software GEO5. Díky tomu, budou naši studenti pracovat a získávat znalosti vždy v nejnovějších verzích programu GEO5. Jelikož společnost FINE expanduje i za hranice České republiky a i Evropy, budou i studenti programů Erasmus a dalších mobilitních programů pobývajících na naší fakultě, seznámeni taktéž se softwarem GEO5 avšak v anglické mutaci. https://www.fine.cz/geotechnicky-software/