Pozvánka na prezentaci – Zkušenosti z Laboratoře mechaniky hornin TU Graz

Vážení návštěvníci našich webový stránek. Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci Ing. Martina Závackého, o zkušenostech nabytých při jeho stáži na TU Graz. Úvodem budete seznámeni s informacemi o Ústavu mechaniky hornin a podzemního stavitelství a celé Technické univerzitě v Grazu. Dále bude probíhat prezentace nových poznatků z oblasti mechaniky hornin a úloh na kterých kolega Závacký pracoval. Na závěr bude možnost o celé problematice diskutovat.

Prezentace se koná ve čtvrtek 21.3.2019 od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ústavu geotechniky (B319)

Pozvánka v PDF

Srdečně jste všichni zváni