Podklady do cvičení

Poslední aktualizace 30.01.2020

1. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.1

Podklady do cvičení

Podklady pro řešení příkladu č. 1

 

2. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.2 – text zadání

Příklad č.2 – naměřená data (Individuální zadání podle přiděleného čísla n. Vytiskněte si pouze část pro Vaše n. Např. n=2 odpovídá zadání 2A a 2B.)

Podklady do cvičení

Formuláře potřebné pro řešení příkladu č. 2

Vzorový příklad – příklad č.2: Zrnitost zemin a klasifikace zemin

Vzorový příklad: Zatřídění zeminy podle ČSN EN ISO 14688-2/2005 na základě její křivky zrnitosti

 

3. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.3.1 – koeficient hydraulické vodivosti (Individuální zadání podle studijní skupiny. Vytiskněte si pouze zadání pro Vaši studijní skupinu.)

Příklad č.3.2 – Krabicová smyková zkouška

        Podklady do cvičení

Smyková pevnost zemin

 

4. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.4.1 a 4.2 – Prostá tlaková zkouška a triaxiální zkouška

Podklady do cvičení

               Smyková pevnost zemin

 

5. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.5 – Stlačitelnost a konsolidace

Podklady do cvičení

Jednoosá stlačitelnost a konsolidace (edometrická zkouška)

 

6. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.6 – Geostatické napětí

Podklady do cvičení

Princip efektivních napětí, geostatické napětí

Geostatické napětí – grafická pomůcka (akt. 17.3.2020)

 

7. a 8. CVIČENÍ (LABORATORNÍ CVIČENÍ)

Podklady do cvičení

Všechny podklady do 7. a 8. cvičení je nutné si donést vytisknuté již na 7. cvičení!

Vlhkost, hustota pevných částic, konzistenční meze, Proctorova zkouška

Krabicová smyková zkouška

Popis zkoušek (fyzikálně indexové vlastnosti zemin, Proctorova zkouška)

 

9. CVIČENÍ

Zadání příkladu

Příklad č.7 – Napětí od přitížení

Podklady do cvičení

Formuláře potřebné pro řešení příkladu č.7

Vzorový příklad