Podklady do cvičení

Poslední aktualizace 22.03.2024

 

1. CVIČENÍ (Fyzikálně indexové vlastnosti zemin)

Zadání příkladu

Příklad č.1

Podklady do cvičení

Podklady pro řešení příkladu č.1

 

2. a 3. CVIČENÍ (Laboratorní cvičení I a II)

Podklady do cvičení

Všechny podklady do 2. a 3. cvičení je nutné si donést vytisknuté již na 2. cvičení!

Vlhkost, hustota pevných částic, konzistenční meze, Proctorova zkouška

Krabicová smyková zkouška

Popis zkoušek (fyzikálně indexové vlastnosti zemin, Proctorova zkouška)

 

4. CVIČENÍ (Křivka zrnitosti a klasifikace zemin)

Zadání příkladu

Příklad č.2 – text zadání

Příklad č.2 – naměřená data (Individuální zadání podle přiděleného čísla n. Vytiskněte si pouze část pro Vaše n. Např. n = 2 odpovídá zadání 2A a 2B.)

Podklady do cvičení

Formuláře potřebné pro řešení příkladu č. 2

Vzorový příklad – příklad č.2: Zrnitost zemin a klasifikace zemin

Vzorový příklad: Zatřídění zeminy podle ČSN EN ISO 14688-2/2005 na základě její křivky zrnitosti

 

5. CVIČENÍ (Geostatické napětí)

Zadání příkladu

Příklad č.3 – Geostatické napětí

Podklady do cvičení

Princip efektivních napětí, geostatické napětí

Geostatické napětí – grafická pomůcka

 

6. CVIČENÍ (Laboratorní cvičení III)

 

7. CVIČENÍ (Koeficient hydraulické vodivosti a stlačitelnost zemin)

Zadání příkladu

Příklad č.4 – Koeficient hydraulické vodivosti (Individuální zadání podle studijní skupiny. Vytiskněte si pouze zadání pro Vaši studijní skupinu.)

Příklad č.5 – Stlačitelnost a konsolidace

Podklady do cvičení

Jednoosá stlačitelnost a konsolidace (edometrická zkouška)

 

8. CVIČENÍ (Konsolidace zemin a výpočet sedání)

Zadání příkladu

Příklad č.5 – Stlačitelnost a konsolidace (viz také 7. cvičení)

Příklad č.6 – Sedání a časový průběh sedání aktualizace 22.3.2024

Podklady do cvičení

Jednoosá stlačitelnost a konsolidace (edometrická zkouška) – viz také 7. cvičení

Stupeň konsolidace U aktualizace 22.3.2024

Příklad výpočtu sedání aktualizace 22.3.2024

 

9. CVIČENÍ (Krabicová smyková zkouška a prostá tlaková zkouška)

Zadání příkladu

Příklad č.7 – Krabicová smyková zkouška

Příklad č.8 – Prostá tlaková zkouška, triaxiální zkouška UU

Podklady do cvičení

Smyková pevnost zemin 

 

10. CVIČENÍ (Triaxiální zkouška)

Zadání příkladu

Příklad č.9 – Triaxiální zkouška CIUP

Podklady do cvičení

Smyková pevnost zemin (viz také 9. cvičení)

 

11. CVIČENÍ (Zemní tlak)

Příklad bude zadán vyučujícím ve cvičení.

 

12. CVIČENÍ (Stabilita svahu, zápočet)