Projekt TJ02000140 Implementace metody přenosových funkcí pro optimalizaci návrhu hlubinného zakládání staveb

Doba řešení: 2019 – 2021

Program: Zéta

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Účastnící projektu: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav geotechniky, GEOSTAR spol. s r.o.

 

Představení projektu

 

Výsledky projektu

1.Souhrnná výzkumná zpráva projektu

Souhrnná výzkumná zpráva je výstupem projektu, ve kterém je po teoretické stránce rozebrána a řešena problematika:

    • metody přenosových funkcí
    • algoritmu metody přenosových funkcí
    • možností statnovení mezního plášťového tření a mezního napětí na patě pilot
    • optimalizační algoritmus využitý ke zpětnému stanovení vstupních parametrů přenosových funkcí
    • zpětné analýzy pilot pro získání vstupních parametrů přenosových funkcí

Souhrnná výzkumná zpráva projektu (odkaz na PDF dokument)

 

2.PMpLTO – Návrh a posouzení pilot metodou přenosových funkcí

Software pro návrh a posouzení pilot a mikropilot metodou přenosových funkcí je výstupem projektu, který navazuje na předchozí výstup projektu, Souhrnou výzkumnou zprávu. Teoretické poznatky z výzkumné zprávy byly použity pro tvorbu softwaru, který umožňuje navrhout a posoudit prvky hlubinného zakládání metodou přenosových funkcí. Software nabízí grafické uživatelské rozhraní pro zadání vstupní parametrů potřebných pro výpočet, zadání geologického profilu a zobrazení výsledků výpočtu. Výsledky výpočtu je také možné exportovat do PDF dokumentu, který může sloužit i jako protokol o statickém návrhu piloty. Podrobnější popis funkcionalit programu je uveden v návodu, přiloženém u softwaru.

PMpLTO – software (pro stažení klikněte na odkaz)