CF001 – Zemní konstrukce

V předmětu studenti získají znalosti o mechanickém chování geomateriálů používaných v dopravních stavbách,
principech a postupech pro návrh zemních konstrukcí s ohledem na jejich stabilitu a deformaci, technologických postupech provádění zemních konstrukcí (úprava podloží, vyztužování apod.).