Podklady do cvičení

Poslední aktualizace: 18. 10. 2022

Program cvičení a požadavky k zápočtu

1. cvičení

Zemní tlak

Hodnoty součinitele pasivního zemního tlaku Kp

2. cvičení

Únosnost plošných základů

3. cvičení

Tížná zeď

4. cvičení

Výuka v počítačové učebně – program GEO5 (místnost B331)

5. cvičení

Únosnost svislých osamělých pilot stanovená na základě 2. skupiny MS

6. cvičení

Únosnost svislých osamělých pilot stanovená na základě 1. skupiny MS

7. cvičení

Výuka v počítačové učebně – program GEO5 (místnost B331)

8. cvičení

Pažící stěna volně stojící

9. cvičení

Pažící stěna kotvená

10. cvičení

Výuka v počítačové učebně – program GEO5 (místnost B331)

11. cvičení

Horninová kotva

12. cvičení

Povrchové odvodnění stavební jámy

13. cvičení

Zápočet, vyrovnávací cvičení