Doporučená literatura

Doporučená literatura 

ŠIMEK, J., JESENÁK, J., EICHLER,J., VANÍČEK, I.: Mechanika zemin, SNTL Praha, 1990

WEIGLOVÁ, Kamila: Mechanika zemin, CERM Brno, 1998

ATKINSON, J.: An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations, McGraw-Hill Book Company, 1993

FEDA, J.: Základy mechaniky partikulárních látek, Academia Praha, 1977

DESAI, Ch.S., CHRISTIAN, J.: Numerical Methods in Geotechnical Engineering, John Wiley & Sons, 1977

KEEDWELL, M.J.: Rheology and Soil Mechanics, Elsevier, 1984

KEEDWELL, M.J.: Finite Elements in Geomechanics, John Wiley & Sons, 1977

ZÁRUBA, Quido, MENCL, Vojtěch: Sesuvy a zabezpečování svahů, Academia Praha, 1987

ATKINSON, J.: The Mechanics of Soils and Foundations, McGraw-Hill Book Company, 1993

BOWLES, J.E.: Foundation Analysis and Design, International Edition, 1996

DESAI, Ch.S., ABEL,J.F.: Introduction to the Finite Element Method, Van Nostend Reinhold Company, 1972

McKYES,E.: Agricultural Engineering Soil Mechanics, Elsevier, 1989

POWRIE, W.: Soil Mechanics. Concepts & Applications, Second Eedition, SPON Press, London, 2002

BUDHU, M.: Soil Mechanics & Foundations, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2000

WOOD, D.J.: Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press, 1990

WEIGLOVÁ, K.: Mechanika zemin – Cvičení, CERM Brno, 1998

WEIGLOVÁ, K., GLISNÍKOVÁ, V., MASOPUST, J.: Mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium, CERM Brno, 2003

WEIGLOVÁ, K., GLISNÍKOVÁ, V.: Příklady – Mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium, CERM Brno, 2003

 

Normy  

P, ENV 1997-2 (73 1000) – Navrhování geotechnických konstrukcí
Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

P, ENV 1997-3 (73 1000) – Navrhování geotechnických konstrukcí
Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek

EN ISO 14688-1 (72 1003) – Geotechnický průzkum a zkoušení
Pojmenování a zatřiďování zemin
Část 1: Pojmenování a popis

EN ISO 14688-2 (72 1003) – Geotechnický průzkum a zkoušení
Pojmenování a zatřiďování zemin
Část 2: Zásady pro zatřiďování