BFA012 – Základy geotechniky

Geotechnické inženýrství představuje nepostradatelnou součást moderního stavitelství. Předmětem činností v rámci tohoto odvětví je návrh založení staveb, podchycování stávajících staveb, zajištění stavebních jam a zářezů, zlepšování zemin, návrh podzemních staveb a mnohé další. Význam oboru dále roste se snahami o využívání geotechnických konstrukcí pro energetické účely. Předmět je složen ze dvou celků. V první části jsou prezentovány základní principy mechaniky zeminy důležité pro praktické aplikace. Závěr tohoto celku je věnován chování zemi při termomechanickém zatěžování. Druhá část předmětu je přehledem prvků speciálního zakládání staveb včetně energetických geotechnických konstrukcí.

 

https://www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/predmety/BFA012