BFA007 – Podzemní stavby

V předmětu studenti získají znalosti o základních projekčních prvcích podzemních staveb a základních metodách pro návrh a posouzení primární obezdívky podzemních staveb (tuhé a poddajné ostění apod.). Studenti budou seznámeni s geotechnickým průzkumem a vlivem geologie na trasování podzemní stavby, s horninovými klasifikacemi pro podzemní stavby, s úvodem do teorie horninových tlaků, s tunelovými systémy a soustavami pro větší i menší profily podzemních staveb, trhacími pracemi a hloubením šachet. Náplní předmětu je dále posouzení deformace povrchu území a seznámení se s hloubenými podzemními stavbami a s mikrotunelováním.