Podklady do cvičení

Pro určování základních horninotvorných minerálů je připravena tabulka shrnující jejich základní vlastnosti (ke stažení zde).

 

Pro určování hornin lze využít klasifikační tabulku z normy ČSN EN ISO 14689-1 Pojmenování a zatřídění hornin (ke stažení zde).

 

Na následujících odkazech najdete pouze základní informace pro zpracování seminární práce a pokyny, jak pracovat v terénu a vyhnout se úrazu. Bližší pokyny a rady vám poskytne váš učitel.

Popis zemin dle ČSN EN ISO 14688

Požadavky na zpracování seminární práce (aktualizováno 15.10.2020)

Pokyny pro práci v terénu

 

Plug-in program pro zobrazování map v internetovém prohlížeči stáhnete zde.

 

Klasifikace dle ČSN 73 1001-1988:

Trojúhelníkový diagram klasifikace zemin

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd

zemin

skalních hornin

 

Těžitelnost dle ČSN 73 3050 – (1) (2) (3) (4) (5)