Učební texty a doporučená literatura

Učební texty

Geologie pro stavební inženýry (HTML): Složku „skripta“ je třeba uložit do počítače a v prohlížeči otevřít soubor „Obsah_script_geol.htm“, který se nachází ve složce „skripta“.

Geologie pro stavební inženýry (PDF)

Poznávání hornin

 

Přednášky

Pro studenty fakulty stavební

Geologie pro stavební inženýry (pro posluchače 1. ročníku): Všechny soubory ve složkách „Geologie1a“ a „Geologie1b“ je třeba uložit do počítače do předem vytvořené složky „Geologie1_soubory“. Soubor „Geologie1.htm“ je třeba uložit do složky, ve které se nachází složka „Geologie1_soubory“. Přednášky se spustí otevřením souboru „Geologie1.htm“ v prohlížeči.

Pro studenty fakulty architektury

Kámen v architektuře, základy petrografie (pro posluchače 1. ročníku): Složku „Základy petrografie kamen v architekture_soubory“ a soubor „Základy petrografie kamen v architekture.htm“ je třeba uložit do počítače (do stejné složky). Přednášky se spustí otevřením souboru „Základy petrografie kamen v architekture.htm“ v prohlížeči.

 

Stavební kámen v architektuře (pro posluchače 6. ročníku): Všechny soubory ve složkách „Kamen-v-architekture_a“ a „Kamen-v-architekture_b je třeba uložit do počítače do předem vytvořené složky „Kamen-v-architekture_soubory“. Soubor „Kamen-v-architekture.htm“ je třeba uložit do složky, ve které se nachází složka „Kamen-v-architekture_soubory“. Přednášky se spustí otevřením souboru „Kamen-v-architekture.htm“ v prohlížeči.

 

Slovníky

Glossary of basic geological terms

 

Další literatura

ZÁRUBA, Q., VACHTL, J., POKORNÝ, M.: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Alfa Praha – Bratislava, 1972

ŠAMALÍKOVÁ, Milena, LOCKER, Jiří, POSPÍŠIL, Pavel: Geologie pro stavební inženýry, CERM Brno, 1995

PLUMMER, Ch.C., McGEARY,D.: Physical Geology, Wm.C.Brown-McGraw Hill Publishers, 1996

ZÁRUBA, Quido, MENCL, Vojtěch: Inženýrská geologie, Academia Praha, 1974

ONDRÁŠIK, R., RYBÁŘ, J.: Dynamická inžinierska geológia, SPN Bratislava, 1971

GOODMAN, R.E.: Engineering geology, John Wiley & Sons , 1993

WEST, T.R.: Geology Applied to Engineering, Prentice Hall New Jersey, 1995