Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem ke stále přetrvávajícímu stavu koronavirové pandemie není možná, až na jasně definované výjimky (viz níže), Vaše osobní přítomnost ve škole. Proto je nutné přijmout příslušné kroky, jak Vám zajistit možnosti získání zápočtů a zkoušení, a to konkrétně z předmětů vyučovaných Ústavem geotechniky.

Předmět Zkratka předmětu Semestr Zápočet Zkouška
Geologie BF001 Letní distančně distančně1)
Mechanika zemin BF002 Letní distančně distančně2)
Podzemní stavby BF006 Letní distančně prezenčně3)
Bakalářský seminář (K-GTN) BF0524) Letní distančně
Aplikace inženýrských úloh v geotechnice BF054 Letní distančně prezenčně2)
Specializovaný projekt (K-GTN) BF0604) Letní distančně
Experiment v geotechnice (kurz ESF) BF0914) Letní distančně
Speciální metody zakládání (S) CF002 Letní distančně distančně1)
Speciální metody zakládání (KON) CF051 Letní distančně distančně1)
Nosné konstrukce 2 AF001 Letní distančně prezenčně
Zemní konstrukce CF0015) Zimní distančně2)
Zakládání staveb (K) BF0035) Zimní distančně6)
1) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
2) Zkoušení bude probíhat formou on-line písemného testu (např. v Moodlu).
V případech zvláštního zřetele bude umožněno i ústní zkoušení/dozkoušení distanční formou (např. v Microsoft Team).
3)  V případech zvláštního zřetele (nemožnost dostavení se – stdudenti pobývající mimo ČR, např. Slovensko) distančně.
4) Předměty ukončené jen zápočtem/klasifikovaným zápočetem.
5) Dozkoušení studentů ze zimního semestru.
6) Ústní forma – webinář (např. Microsoft Team)

 

Protože chceme, abyste i v této složité situaci měli možnost získat zápočty a zkoušky a nemuseli si je tak posouvat až na dobu, kdy bude obnoven standardní stav, tak jsme se rozhodli, že v těch případech, kde je to možné, umožníme získání zápočtů i absolvování zkoušek distanční formou. To však s sebou nese nové požadavky na přípravu těchto klasifikací. Může to vést i k tomu, že nebudeme schopni zkoušet ihned od začátku zkouškového období. V takových případech se to však budeme snažit co nejvíce eliminovat, například zvýšením počtu termínů apod.

Detaily s Vámi budou řešit především Vaši vyučující, zajišťující příslušné klasifikace (zápočty, zkoušky…) v konkrétních předmětech. Proto pak, pokud budete mít dotazy, se obracejte především na ně. Bude-li to potom vyžadovat situace, budou vzniklé problémy řešit tito vyučující se mnou, v nevyhnutelných případech se pak i Vy obraťte přímo na mě. Současně bych Vás chtěl požádat především o přiměřenou trpělivost během období vypisování termínů.

Dále upozorňuji studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. programů, kteří budou moci (do jisté míry výjimečně) od 20. 4. 2020 ve škole pobývat prezenčně, aby se především seznámili s přiloženými dokumenty zpracovanými vedením FAST.

Děkuji za Vaše pochopení a přeji Vám všem i v tomto nelehkém období úspěch u zápočtů a zkoušek. A především pak i pevné zdraví!

Pozn: Současně si vyhrazujeme právo, v případě nutnosti, upravit výše uvedené zásady.

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
vedoucí Ústavu geotechniky

Doplňující informace pro studenty FAST VUT

Čestné prohlášení