Vnitřní projekt FAST č. 182

Vnitřní projekt FAST č. 182 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“

Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

2008