Vnitřní projekt FAST č. 172

Vnitřní projekt FAST č. 172 „Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost“

Řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

2008