Projekt TA02030829

Projekt TA02030829 „Kontrola zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři“

Doba řešení: 2012-2015

Program: ALFA 2

Poskytovatel: Technologická agentura ČR