Spolupráce se společností FINE

V roce 2019 se nám podařilo navázat spolupráci se společností FINE spol. s r.o. vyvíjející geotecnický software GEO5. Díky tomu, budou naši studenti pracovat a získávat znalosti vždy v nejnovějších verzích programu GEO5. Jelikož společnost FINE expanduje i za hranice České republiky a i Evropy, budou i studenti programů Erasmus a dalších mobilitních programů pobývajících na naší fakultě, seznámeni taktéž se softwarem GEO5 avšak v anglické mutaci. https://www.fine.cz/geotechnicky-software/

Pozvánka na prezentaci – Zkušenosti z Laboratoře mechaniky hornin TU Graz

Vážení návštěvníci našich webový stránek. Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci Ing. Martina Závackého, o zkušenostech nabytých při jeho stáži na TU Graz. Úvodem budete seznámeni s informacemi o Ústavu mechaniky hornin a podzemního stavitelství a celé Technické univerzitě v Grazu. Dále bude probíhat prezentace nových poznatků z oblasti mechaniky hornin a úloh na kterých kolega Závacký pracoval. Na závěr bude možnost o celé problematice diskutovat.

Prezentace se koná ve čtvrtek 21.3.2019 od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ústavu geotechniky (B319)

Pozvánka v PDF

Srdečně jste všichni zváni

Nový „rok“ v novém kabátě

Milí studenti, vážení partneři,

do nového akademického roku vstupujeme i s novým webem na kterém se dozvíte všechny potřebné informace k výuce, probíhajících i ukončených výzkumných projektech a zpracovaných zakázkách pro technickou praxi.

Web se bude dále rozrůstat, proto nás sledujte pravidelně a zavítejte i na naše nové stránky na Facebooku, kde budou jen ty nejčerstvější novinky.

Hodně úspěchů v novém akademickém roce, Vám přeje Ústav geotechniky