Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS) 2020-2021

Vážené studentky, vážení studenti,
Ústav geotechniky v souladu s pokynem děkana č. 8/2020 vypisuje výběrové řízení na dvě pozice studentské pedagogicko-vědecké síly na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2020-21.
Stručné informace k SPVS: Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což se obdrží 1500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Máte-li zájem o tuto pozici,pak prosím zašlete příhlášku, která bude obsahovat tyto údaje:
1. Jméno a přijmění (titul)
2. kontaktní telefon/email
3. Krátké zdůvodnění, proč máte zájem o tuto pozici.

Přihlášky zašlete na mica.l@fce.vutbr.cz a koudela.p@fce.vutbr.cz do 20.9. 2020.

S pozdravem

Lumír Miča