Výběrové řízení na studentskou pedagogicko-vědeckou sílu 2022/2023 (dále jen „SPVS“)

Ústav geotechniky na základě Pokynu děkana č. 5/2022 vypisuje výběrové řízení na jednu pozici na SPVS (místo může být případně děleno) v akademickém roce 2022-2023.

V případě zájmu je nutné poslat elektronicky přihlášku na Ústav geotechniky na email mica.l@fce.vutbr.cz do 21. 9. 2022.

Přihláška musí obsahovat:

  • ID studenta
  • Jméno a příjmení, titul
  • Telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky