Aktualita

Aktuality jsou Příspěvky, jsou pak vřazeny do některé z rubrik.
Vhodné jsou pro obsah, který zastarává a ztrácí platnost.

Do menu lze pak výpis příspěvků vřadit – zobrazí se jejich seznam.

Oproti tomu Stránky jsou určeny pro statický obsah, který se v čase mění minimálně.