SVOČ GTN 2023

Dne 25. dubna se na Ústavu geotechniky, konalo tradičně zápolení ve Studentské veděcké a odborné činnosti. Studenti, za malou chvíli zakončující bakalářské studium, předvedli své práce a z nich vzešlo následné umístění:

  1. místo – Zdeněk Chylík: Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek trvalých hroninových kotev osazených optovláknovými snímači,
  2. místo – Petr Juračka: Rozbor možností využití metody FELA při analýze vnější stability vybraných geotechnických konstrukcí,
  3. místo – Matěj Mareš: Aplikace metody přenosových funkcí pro stanovení mezní zatěžovací křivky mikropilot.

Prezentace všech účastníků naleznete v pdf ZDE.

Těšíme se opět na další rok a s tím na kvalitní práce, které nám studenti představí.