Projekt FR-TI4/261

Projekt FR-TI4/261 „Výzkum chování injektážních směsí při aplikaci pod hladinou podzemní vody, vývoj nových injektážních směsí, metodiky jejich návrhu, způsobu monitoringu a provádění“

Doba řešení: 2012-2015

Program: TIP

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR