Projekt GA ČR 103/99/1135

Projekt GA ČR 103/99/1135 „Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby“

Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001