Projekt GA ČR 103/06/1801

Projekt GA ČR 103/06/1801 „Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům“

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008