Projekt GA ČR 103/00/0990

Projekt GA ČR 103/00/0990 „Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004