Výzkumný záměr reg. č. CEZ:J22/98:261100007

Výzkumný záměr reg. č. CEZ:J22/98:261100007 „Teorie, spolehlivost a mechanizmus porušování staticky a dynamicky namáhaných nosných stavebních konstrukcí“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Garant dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 1999 do 31. 12. 2003