Výzkumný záměr MSM 0021630519

Výzkumný záměr MSM 0021630519 „Progresivní, spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 2007