Projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410

Projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410 „Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

www stránky projektu

 

Předmět „CF54 – Geotechnická laboratoř“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012

 

Předmět „CF55 – Vybrané statě z geomechaniky“

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D., Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012