Projekt FRVŠ č. pr. 535

Projekt FRVŠ č. pr. 535 „Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie“

Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Do 31.12.2004