Projekt FRVŠ č. pr. 1712

Projekt FRVŠ č. pr. 1712 „Elektronické učební texty pro Mechaniku hornin a Inženýrskou geologii“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Do 31.12.2004