BF051 – Zakládání staveb (V)

V předmětu budou studenti seznámeni s návrhem plošných a hlubinných základů vodních a dalších staveb pro různé geotechnické kategorie a s návrhem pažení a odvodnění stavebních jam. Studenti dále získají znalosti o návrhu vhodných metod podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích a o technologiích zlepšování podloží.