BF004 – Zakládání staveb (S)

V předmětu budou studenti seznámeni s návrhem plošných a hlubinných základů pro různé geotechnické kategorie a s návrhem pažení a odvodnění stavebních jam. Studenti dále získají znalosti o návrhu vhodných metod podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích a o technologiích zlepšování podloží.