Projekt FR-TI4/329

Projekt FR-TI4/329 „Výzkum a vývoj – tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků“

Doba řešení: 2012-2015

Program: TIP

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR